โรงสีข้าวตะวันออก

''วิชัย ศรีนวกุล'' นายกส.โรงสีข้าวอีสานคนแรก ประกาศลุย 5 ...

 · ''ว ช ย ศร นวก ล'' นายกส.โรงส ข าวอ สานคนแรก ประกาศล ย 5 งานท เป นป ญหาสะสมมานาน ผ ส อข าวรายงานว า เม อว นท 22 ก นยายน สมาคมโรงส ข าวภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ได จ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดตัวสมาคมน้องใหม่ "โรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียง ...

นายวิชัย ศรีนวกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงการรวมตัวของสมาชิกโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสมาชิกเริ่มในการก่อตั้ง 160 โรง โดยมีโรงสีกระจายอยู่ทั้ง 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมได้รับใบอนุญาตการก่อตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และจัดให้มีประชุมสามัญ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจโรงสีข้าว : ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข | Positioning …

 · อนาคตของธุรกิจโรงสี…ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด. ท่ามกลางหลากหลายปัญหาที่รุมเร้าธุรกิจโรงสีข้าว ทำให้บรรดาธุรกิจ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงสีข้าวขนาดกลาง

โรงสีข้าวขนาดกลาง. 953 likes · 3 talking about this · 1 was here. จำหน่ายเครื่องสีข้าว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงสีข้าว

หจก.โรงส ข าวต งก จไทยพย ห 100 ม.3 ต.พย ห อ.พย ห จ.ศร สะเกษ 607037 24 หจก.โรงส ข าวต งแซเย อง 71/1 ม.7 ต.โนนค อ อ.โนนค ณ จ.ศร สะเกษ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 「いいね!」204 · 8がにしています - สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Thai NorthEastern Rice Mills Association)

รายละเอียดเพิ่มเติม

‫วันพุธที่ 23 มิถุนายน...

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NERA) โดยนายวิชัย ศรีนวกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยโดยนายนิรวัจ คงวัฒนานนท์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการข้าว จับมือ สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียง ...

กรมการข าวจ งได ร วมม อก บ สมาคมโรงส ข าวภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และศ นย ข าวช มชนท เข าร วมโครงการเช อมโยงตลาดข าวระหว างผ ใช เมล ดพ นธ ค ณภาพด ก บผ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"วิชัย ศรีนวกุล" คว้าตำแหน่งนายกสมาคมโรงสีข้าว ...

สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2563 ที่โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา โดยมีสมาชิก 140 โรงสีเข้าร่วม โดยลงมติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 203 Me gusta · 7 personas están hablando de esto. สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Thai NorthEastern Rice Mills Association)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการข้าว หารือสมาคมโรงสีข้าว ภาคตะวันออกเฉียง ...

 · กรมการข้าว หารือสมาคมโรงสีข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมผลักดันแก้ปัญหาข้าวไทย. วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาชว์ชัย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการข้าวฯ จับมือโรงสีอีสาน หนุนเกษตรกรใช้เมล็ด ...

 · กรมการข้าวจึงได้ร่วมมือกับสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างผู้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี กับผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูนาปี 2564/65 ที่จะมาช่วยในการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

''จุรินทร์'' ประชุมสมาคมโรงสีอีสาน จี้ ธ.ก.ส. เร่งปล่อย ...

 · "จุรินทร์" นำทีมกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สั่งการ ธ.ก.ส. เร่งรัดมาตรการคู่ขนาน ชะลอชาวนาขายข้าว หวังดึง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมข้าวฯ จับมือโรงสีอีสาน หนุนเกษตรกรใช้เมล็ด ...

 · กรมข้าวฯ จับมือโรงสีอีสาน หนุนเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดี ร […]

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 219 likes. สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Thai NorthEastern Rice Mills Association)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงสีอีสานผุดสมาคมใหม่ ปัดปมร้าวหนุนข้าวพื้นนุ่ม

"การตั้งสมาคมใหม่ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งกับสมาคมโรงสีข้าวไทยเรื่องการส่งเสริมการผลิตข้าวขาวพื้นนุ่มเพราะข้าวหอมมะลิก็ถือเป็นข้าวพื้นนุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวที่สำคัญของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของผลผลิตทั้งประเทศ โรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกระนวน โรงสีกระนวน บริการ ...

 · แนวโน มการเต บโตของรายได รวม กำไร (ขาดท น) และส นทร พย รวม ห างห นส วนจำก ด โรงส กระนวน ห างห นส วนจำก ด โรงส กระนวน ประกอบธ รก จประเภท การผล ต โดยให บร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุม...

ประชุม "การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์" วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NERA) โดยนายวิชัย ศรีนว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขายโรงสีข้าว,ขายเครื่องสีข้าว,สีข้าวขาย,โรงสีข้าว ...

ขายโรงส ข าว,ขายเคร องส ข าว,ส ข าวขาย,โรงส ข าวขนาดกลาง,ผล ตเคร องส ข าวราคาประหย ด,โรงส ข าวขนาดเล ก ส ได ง ายและไวต อความต องการ เพ ยงเป ดเคร องแล วนำข ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการข้าวหารือสมาคมโรงสีข้าว ภาคตะวันออกเฉียง ...

 · กรมการข าวหาร อสมาคมโรงส ข าว ภาคตะว นออก เฉ ยงเหน อ ร วมผล กด นแก ป ญหาข าวไทย ว นจ นทร ท 22 ก มภาพ นธ 2564 นายอาชว ช ยชาญ เล ยงประ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดตัวสมาคมน้องใหม่ "โรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียง ...

ผวาข้าวนุ่มทะลักอีสาน ผสมข้าวหอมมะลิ หลังรัฐส่งเสริมปลูก "วิชัย" เผย สมาคมน้องใหม่ "โรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" แจ้งเกิดออกโรงป้อง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผงะสต๊อกข้าวโรงสีอีสานเกือบเกลี้ยงแต่ ราคาตลาดยัง ...

ผงะสต อกข าวโรงส อ สานเก อบเกล ยงแล ว ราคาตลาดย งน งแค ต นละ 12,500 บาท คาดต นเหต จากปมขาดแคลนต คอนเทนเนอร ส งออกสะด ด จ ร นทร เตร ยมถกสมาคมผ ส งออกข าว 24 ม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรงสีมังกรทอง ๙๙๙ จำกัด MANGGORNTHONG 999 …

 · บร ษ ท โรงส ม งกรทอง ๙๙๙ จำก ด MANGGORNTHONG 999 MILL COMPANY LIMITED ประกอบก จการค าส งข าวสาร ข าวเปล อก โรงส 409 หม ท 4 ต.บ านพลวง อ.ปราสาท จ.ส ร นทร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. สภาพของพื้นนาในภาคนี้เป็นที่ราบ และมักจะแห้งแล้งในฤดูปลูกข้าวเสมอๆชาวนาทำการปลูกข้าวนาสวน ทาง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"จุรินทร์" ถกโรงสีอีสานติดตามราคาข้าว พร้อมจี้ ธ.ก. ...

 · "จุรินทร์" ประชุมร่วมกับสมาคมโรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามสถานการณ์ราคาข้าว พร้อมเร่ง ธ.ก.ส.เร่งปล่อยเงินในโครงการคู่ขนาน ทั้ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"ข้าวพื้นนุ่ม" ตีตลาด "ข้าวหอมมะลิ" โรงสีเจ๊ง

 · นายกสมาคมชาวนาแฉเหตุทำไมโรงสีอีสานกีดกันข้าวพื้นนุ่ม ระบุมีสต๊อกข้าวหอมมะลิราคาสูงไว้ "ข้าวพื้นนุ่ม" ตีตลาดขาดทุนยับขายไม่ออก อีกด้าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมข้าว จับมือโรงสีอีสาน หนุนเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ ...

 · กรมการข้าว ร่วมมือกับโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์ข้าวชุมชน ในการส่งเสริมให้เกษตรใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ที่ผลิตโดยศูนย์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ ...

เคร องทำป ย,เคร องบดป ย,เคร องผล ตป ยช วภาพ,ผล ตป ยขาย,ทำป ยขาย,เคร องต ป นป ย,จานป นเม ดป ย,เคร องผสมป ย,เคร องอ ดเม ดป ย,เคร องผสมด น,เคร องผสมอาหารส ตว,เค ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการข้าว

กรมการข้าว จับมือโรงสีอีสาน ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดี รับซื้อราคาสูงกว่าท้องตลาด. วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอาชว์ชัย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ป้องอีสานปลูกข้าวพื้นนุ่ม ผวา "หอมมะลิ" กลายพันธุ์ ...

เปิดนานาทรรศนะ วงการข้าว หลังจากสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ผวาข้าวพื้นนุ่มยึดนาไทยอีสานแทนข้าวหอมมะลิ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมข้าว ตั้งโต๊ะถกสมาคมโรงสีข้าว เร่งแก้ปัญหาข้าว ...

 · เม อว นท 22 ก.พ. เม อว นท 22 ก.พ. นายอาชว ช ยชาญ เล ยงประย ร อธ บด กรมการข าว เป นประธานการประช มหาร อร วมก บสมาคมโรงส ข าวภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยม นายร งสรร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การค้าข้าว

การส่งออกข้าวไทยในปัจจุบัน เป็นการค้าแบบเสรีในลักษณะที่ผู้ส่งออกตกลงกับผู้ซื้อใน ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีลักษณะการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงสี ''เพิ่ม'' ค่าข้าว หนุนชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์เกรดเอ

 · โรงสี ''เพิ่ม'' ค่าข้าว หนุนชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์เกรดเอ ด้านรองอธิบดีกรมการข้าว ณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ ระบุ ในขณะนี้มีโรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการแล้ว 112 แห่ง จาก 10 จังหวัด คือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา มหาสารคาม และมุกดาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมข้าวจับมือโรงสีอีสานผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

 · กรมการข้าว ร่วม112 โรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนุนเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดี พร้อม รับซื้อคืนสูงกว่าท้องตลาด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงสีข้าว

61  · โรงส หนองคอกหม 138/4 ม.4 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 0-3896-0065,08-1731-6273

รายละเอียดเพิ่มเติม

สต๊อกข้าวโรงสีอีสานเกือบเกลี้ยง ลดลงมากสุดรอบ 10 ปี

 · โดยคณะกรรมการและสมาช ก ได แจ งข อม ลว า สต อกข าว ท ม อย ในโรงส ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ม สต อกข าวของฤด กาลผล ตป 2563 /64 ม สต อกท ลดลงอย างมากในรอบ10 ป ท กคนได ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดกำเนิดพ่อค้าชาว "จีน" กับธุรกิจ "โรงสีข้าว" ยุคแรก ...

 · ภาพประกอบเนื้อหา 1 พ่อค้าข้าวชาวจีน, 2 ย่านการค้าบริเวณถนนเจริญกรุง และเวิ้งนาครเขษม ในสมัยรัชกาลที่ 5, 3 โรงสีข้าวส่วนใหญ่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการข้าว จับมือ สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียง ...

กรมการข าว จ บม อ สมาคมโรงส ข าวภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ หน นเกษตรกรใช เมล ดพ นธ ด -ร บซ อค นส งกว าท องตลาด นายอาชว ช ยชาญ เล ยงประย ร อธ บด กรมการข าว กล าวว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงสีอีสานผุดสมาคมใหม่ ปัดปมร้าวหนุนข้าวพื้นนุ่ม

 · โรงสีอีสานผุดสมาคมใหม่ ปัดปมร้าวหนุนข้าวพื้นนุ่ม. วันที่ 30 สิงหาคม 2563 - 14:02 น. 160 โรงสีแยกตั้ง "สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม